Sankcie a pokuty v oblasti BOZP

Ako sa vyhnúť sankciám v oblasti BOZP? Ak ste malá firma, máme pre vás balíkové riešenie. Viac zistíte kliknutím na tento link: Balíček pre malé firmy V prípade nejasností nás kontaktujte mailom. ... Čítajte ďalej

Pravidelná kontrola hasiacich prístrojov

o kontrole hasiacich prístrojov hovorí aj vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. v § 13, kde sa uvádza, že prevádzkovateľ požiarneho zariadenia zabezpečuje vykonávanie jeho pravidelnej kontroly raz za 12 mesiacov. To si odporuje s predchádzajúcou vyhláškou. ... Čítajte ďalej