Smernice BOZP pre malé a stredné firmy + štandardy

Organizácie, ktoré majú takzvané bezrizikové prevádzky si môžu splniť svoju legislatívnu potrebu ochrany zamestnancov pri práci s tzv. balíčkom dokumentácie.

Čo sú to bezrizikové prevádzky?

Bezrizikové prevádzky môžu byť napríklad firmy, kde sa pracuje prevažne v kancelárii pri PC. Napríklad ekonómovia, účtovníci, novinári, programátori, bankový sektor, poisťovací sektor, cestovné agentúry, ale aj niektoré maloobchodné predajne.

Balíček obsahuje

 • Smernicu BOZP,
 • Posúdenie rizika vo firme,
 • Smernicu pre zákaz fajčenia a alkoholu,
 • Smernicu pre prácu s PC,
 • Smernicu pre prácu s bremenami,
 • Smernicu pre ženy a mladistvých zamestnancov,
 • Smernicu pre používanie OOPP,
 • Smernicu pre záťaž teplom a chladom,
 • Smernicu pre pracovné úrazy,
 • Traumatologický plán,
 • Smernicu pre používanie bezpečnostného označenia.

Aká je forma a dodanie dokumentácie?

Dokumentácia bude dodaná v papierovej podobe, uložená prehľadne vo zväzkoch s originálnym podpisom bezpečnostného technika. Smernice zamestnávateľov jasne a stručne povedú k plneniu bezpečnostných pokynov vyplývajúcich zo zákonov. Cena balíčka: 500€

Pre všetky informácie nás kontaktujte mailom. Prípadne vyplňte objednávkový formulár: