Pravidelná kontrola hasiacich prístrojov

Od každého výrobcu je potrebné mať zvlášť povolenie na odbornú kontrolu hasiacich prístrojov. A je potrebné aj vedieť, kedy sa vykonáva pravidelná kontrola hasiacich prístrojov.

Čo hovoria zákony a vyhlášky?

Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z. hovorí o nutnosti pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov: § 21 prenosných raz za 24 mesiacov a pojazdných raz za 12 mesiacov ak ide o  pojazdný hasiaci prístroj CO2 a ak samozrejme výrobca neurčí kratšiu lehotu kontroly hasiaceho prístroja.

Sporné predpisy?

Bohužiaľ o kontrole hasiacich prístrojov hovorí aj vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. v § 13, kde sa uvádza, že prevádzkovateľ požiarneho zariadenia zabezpečuje vykonávanie jeho pravidelnej kontroly raz za 12 mesiacov. To si odporuje s predchádzajúcou vyhláškou. Preto je vhodné, aby ste si dobre prečítali informáciu od výrobcu. Ak výrobca jasne nedefinuje lehotu kontroly zakúpeného hasiaceho prístroja a odvoláva sa na vyhlášku, treba je pozrieť, ktorú vyhlášku výrobca na zariadení uvádza.

Často sa totiž stáva, že nájdete v údajoch informáciu iba v znení kontrola podľa osobitného predpisu. V takom prípade je lepšie, a aj aj v záujme vašej bezpečnosti, kontrolu vykonať raz za 12 mesiacov. Veď človek nikdy nevie, kedy bude musieť použiť hasiaci prístroj. Tak nech je pripravený a funkčný.

Lucia Jarošová

Komentovanie je vypnuté