list-icon

Cenník služieb

Balík BOZP

Štandardy a smernice BOZP pre malé a stredné (bezrizikové) firmy: 500 €

Celý obsah balíka nájdete tu: Kompletná informácia o balíčku

Objednanie je možné telefonicky, mailom, prípadne zaslaním vyplneného formulára.

  list-icon

  Cenník za služby na mieru

  BOZP | PO | KOORDINÁCIA

  Cena za ostatné práce a služby v oblasti BOZP a PO vychádza vždy z konkrétneho prípadu a podmienok, ktoré je treba pri cenotvorbe zohľadniť.

  Cenu ovplyvňuje: 

  • vzdialenosť firmy objednávateľa – dopravné náklady
  • čas potrebný na spracovanie informácií a podkladov
  • čas potrebný na komunikáciu s osobami poverenými v danej spoločnosti
  • vytvorenie smerníc podľa zistených informácií
  • materiál

  Ceny za služby sú preto vždy predmetom dohody. Každá firma má svoje špecifické požiadavky. Kontaktujte nás telefonicky, mailom, prípadne vyplňte formulár vyššie.

  Cenová ponuka pre vaše podnikanie

  Kontaktujte nás s otázkami alebo žiadosťou o zaslanie vypracovania dokumentácie