Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku

Od decembra 2018 vďaka osvedčeniu bezpečnostného technika som oprávnená vyhovieť aj požiadavkám na koordinovanie stavby. Umožňuje to splnenie všetkých zákonom daných nárokov podľa §6 Nariadenia vlády 396/2006 Z.z.

Koordinácia na stavbách

Podľa § 3 Nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. (vlastnými slovami) Stavebník poverí jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ …

Koordinácia bezpečnosti

Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti. Koordinátor bezpečnosti vypracuje plán bezpečnosti na stavbe, dozerá na dodržiavanie spolupráce medzi zamestnávateľmi na stavenisku, usmerňuje práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, dozerá na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, kontroluje alkohol na stavbe, zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti, nosenie a používanie osobných ochranných pracovných pomôcok.

Plán koordinácie bezpečnosti na stavbe

Vypracovávam podľa projektovej dokumentácie ku stavbe a usmerňuje sa v ňom práca rôznych činností tak aby bola pre všetkých zúčastnených bezpečná.

Ak potrebujete celé znenie nariadenia, prinášame vám ho na samostatnej stránke. Stačí kliknúť na tlačidlo nižšie…

Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte nás…